Zorg óók voor de naasten van mensen met kanker

In 2019 kregen per dag 322 mensen in Nederland te horen dat ze kanker hebben. Dat bericht is vaak erg ingrijpend, niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun naasten. Masterstudente Karin Janssen Psychologie onderzoekt hoe het gaat met naastbetrokkenen van mensen die kanker hebben of hebben gehad.

Psychosociale klachten

Karin Janssen ‘Het gaat om een grote, gevarieerde groep van ouders, partners, kinderen, broers, zussen, vrienden, buren en collega’s. Een groot deel van de mensen die kanker heeft of heeft gehad, rapporteert klachten. Dat geldt ook voor hun naastbetrokkenen. Het gaat dan vooral om psychosociale klachten, zoals vermoeidheid, somberheid, angst, eenzaamheid en concentratieproblemen’

Onderzoek naastbetrokkenen

Volgens landelijke richtlijnen moeten kankerpatiënten zelf, maar ook hun naasten consequent worden gevraagd naar hun gezondheid en welbevinden. Dat gebeurt echter lang niet altijd. ‘Een naastbetrokkene is zich niet altijd bewust van wat de situatie met hem of haar doet, of is het niet gewend om oog en oor te vragen voor de eigen situatie’, zegt Karin Janssen. Met dit onderzoek onder 140 naastbetrokkenen vanaf 18 jaar wil de Open Universiteit eraan bijdragen om ook naasten zo goed mogelijk op de been te helpen en te houden.

Vroegdetectie- en preventie

Onder begeleiding van universitair docent Levenslooppsychologie Jennifer Reijnders van de OU onderzoekt Janssen hoe het gaat met naasten van mensen die kanker hebben of in de afgelopen vijf jaar kanker hebben gehad, waarbij degene die kanker heeft (gehad) nog in leven is. ‘Vroegdetectie en -interventie zijn van groot belang om klachten zoveel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk aan te pakken.’ Met een vragenlijstonderzoek willen de onderzoekers achterhalen tegen welke problemen naastbetrokkenen aanlopen en welke strategieën zij aanwenden om ermee om te gaan. De eerste resultaten worden rond de zomer verwacht.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Kanker in Beeld. Mail voor meer informatie of deelname aan het onderzoek naar naastenbijkanker@ou.nl.

Laatste berichten

Praktische tips
Bijwerkingen